Hotline 24/7: 1900 6899 - Foreigners: +84 902 898 258 (Có Viber, Zalo, Whatapp)|newTuyển dụng

Bảng giá nha khoa

Giá nha khoa thẩm mỹ như trồng răng giả implant, chỉnh nha niềng răng, bọc răng sứ thẩm mỹ, tái tạo nụ cười thẩm mỹ, chữa trám răng, nha khoa tổng quát và trẻ em…

Giá trồng răng giả Implant

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

GIÁ IMPLANT
( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

10-01-2015|Categories: Giá nha khoa thẩm mỹ|0 Comments

Giá Chỉnh nha – Niềng răng

Bảng giá niềng răng tại bệnh viện răng hàm mặt Sài Gòn

GIÁ CHỈNH NHA (NHA KHOA)
( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

09-01-2015|Categories: Giá nha khoa thẩm mỹ|0 Comments

Giá bọc răng sứ thẩm mỹ

GIÁ RĂNG SỨ
( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

08-01-2015|Categories: Giá nha khoa thẩm mỹ|0 Comments

Giá tẩy trắng răng thẩm mỹ

GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
(Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị)

07-01-2015|Categories: Giá nha khoa thẩm mỹ|0 Comments

Giá tái tạo nụ cười thẩm mỹ

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

GIÁ CẠO/TRÁM RĂNG

GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

GIÁ NHA CHU

GIÁ NỤ CƯỜI XINH
( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

06-01-2015|Categories: Giá nha khoa thẩm mỹ|0 Comments

Giá điều trị Nha chu – Cười hở lợi

GIÁ NHA CHU

GIÁ CƯỜI HỞ LỢI
( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

05-01-2015|Categories: Giá nha khoa thẩm mỹ|0 Comments

Giá nha khoa tổng quát

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

GIÁ CẠO/TRÁM RĂNG

GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

GIÁ NHA CHU
( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

04-01-2015|Categories: Giá nha khoa thẩm mỹ|0 Comments

Giá nha khoa trẻ em

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

GIÁ CẠO/TRÁM RĂNG

GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

GIÁ NHA CHU

GIÁ RĂNG TRẺ EM
( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

03-01-2015|Categories: Giá nha khoa thẩm mỹ|0 Comments
BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN